STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE "PIAST" IM.WINCENTEGO WITOSA

Wola Rzędzińska, Małopolskie, Wola Rzędzińska 297 A
KRS: 0000022109 , NIP: 8732789184 , REGON: 851764980
star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest: a. Prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. b. Organizowanie imprez o charakterze oświatowym, społeczno – kulturalnym, integracyjnym. c. Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym. d. Rozwijanie kultury fizycznej, sportu i turystyki. e. Współudział w wychowywaniu młodzieży na zdrowych, wszechstronnie rozwiniętych i aktywnych obywateli. f. Ochrona przyrody oraz naturalnego środowiska. g. Propagowanie kultur...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest: a. Prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. b. Organizowanie imprez o charakterze oświatowym, społeczno – kulturalnym, integracyjnym. c. Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym. d. Rozwijanie kultury fizycznej, sportu i turystyki. e. Współudział w wychowywaniu młodzieży na zdrowych, wszechstronnie rozwiniętych i aktywnych obywateli. f. Ochrona przyrody oraz naturalnego środowiska. g. Propagowanie kultury. h. Pomoc dla osób niepełnosprawnych w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w miarę indywidualnych możliwości. i. Promocja integracji i współpracy europejskiej. j. Działalność na rzecz rozwijania wolontariatu europejskiego. k. Promowanie nowoczesnych metod produkcji rolnej, rozwoju agroturystyki. l. Działalność charytatywna, dobroczynna i opiekuńcza. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 6.107,90 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.685.778,64 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 4.187.745,90 zł
Razem 7.879.632,44 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona