KOCIEWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECKU I RODZINIE

Starogard Gdański, Pomorskie, Kościuszki 13
KRS: 0000021452 , NIP: 5921893343 , REGON: 191459492

Cele statutowe

1. Ochrona interesów dziecka, a szczególnie udzielanie pomocy dziecku maltretowanemu i wykorzystywanemu seksualnie 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 3. Umacnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny 4. Otoczenie wszechstronną opieką i pomocą dzieci zagrożonych demoralizacją
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.167,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 2.167,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego