STOWARZYSZENIE RODZIN NA RZECZ DZIECI "SPRAWNYCH INACZEJ"

Jaworzno, Śląskie, Ks. J.sulińskiego 41
KRS: 0000021413 , NIP: 6321026064 , REGON: 272491091
star star star

Cele statutowe

Stowarzyszenie jest społeczną organizacją członków rodzin dzieci sprawnych inaczej, oraz osób wspierających, a celem jego działania jest praca na rzecz wyżej wymienionych dzieci oraz reprezentowanie ich interesów w życiu publicznym miasta, regionu, kraju. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Jaworzno. Stowarzyszenie używa symboli, znaków i pieczęci, których wzór ustala Zarząd Stowarzyszenia. Stowarzyszenie posiada osobowość pr...Rozwiń
Stowarzyszenie jest społeczną organizacją członków rodzin dzieci sprawnych inaczej, oraz osób wspierających, a celem jego działania jest praca na rzecz wyżej wymienionych dzieci oraz reprezentowanie ich interesów w życiu publicznym miasta, regionu, kraju. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Jaworzno. Stowarzyszenie używa symboli, znaków i pieczęci, których wzór ustala Zarząd Stowarzyszenia. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.826.808,09 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 12.685,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,05 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 1.839.493,14 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona