STOWARZYSZENIE "WĘGAJTY"

Węgajty, Warmińsko-mazurskie, Węgajty 18
KRS: 0000020919 , REGON: 004443310
star star

Cele statutowe

1) CELEM STOWARZYSZENIA JEST WSPIERANIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. PUNKTEM WYJŚCIA JEST DZIAŁANIE W ŚRODOWISKACH WIEJSKICH. STOWARZYSZENIE ZAMIERZA PRZEKAZYWAC W TYCH ŚRODOWISKACH NOWE IMPULSY KULTURALNE I CHRONIC JE PRZED NEGATYWNYMI WPŁYWAMI KULTURY MASOWEJ ORAZ CHRONIĆ ICH DZIEDZICTWO PRZYRODNICZO-KULTUROWE. STOWARZYSZENIE ZAMIERZA PRZEZ SWA DZIAŁALNOŚĆ ZWRACAĆ UWAGĘ SZEROKIEJ OPINII PUBLICZNEJ NA ETNICZNE I HISTORYCZNE ŹRÓDŁA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ....Rozwiń
1) CELEM STOWARZYSZENIA JEST WSPIERANIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. PUNKTEM WYJŚCIA JEST DZIAŁANIE W ŚRODOWISKACH WIEJSKICH. STOWARZYSZENIE ZAMIERZA PRZEKAZYWAC W TYCH ŚRODOWISKACH NOWE IMPULSY KULTURALNE I CHRONIC JE PRZED NEGATYWNYMI WPŁYWAMI KULTURY MASOWEJ ORAZ CHRONIĆ ICH DZIEDZICTWO PRZYRODNICZO-KULTUROWE. STOWARZYSZENIE ZAMIERZA PRZEZ SWA DZIAŁALNOŚĆ ZWRACAĆ UWAGĘ SZEROKIEJ OPINII PUBLICZNEJ NA ETNICZNE I HISTORYCZNE ŹRÓDŁA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 2) STOWARZYSZENIE DZIAŁA NA RZECZ NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA. DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA SKIEROWANA JEST DO SZEROKIEGO KREGU UCZESTNIKÓW, ZWŁASZCZA ZE ŚRODOWISK MŁODZIEŻOWYCH. POPRZEZ PRAKTYKE TWORZENIA NOWYCH ZESPOŁÓW DO KOLEJNYCH PROJEKTÓW STOWARZYSZENIE ZAMIERZA SPEŁNIAĆ AKTYWNOŚĆ EDUKACYJNĄ, TERAPEUTYCZNĄ I ANIMACYJNĄ. 3) ISTOTNĄ WARTOŚCIĄ, DO KTÓREJ SIE PRZYCZYNIA DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA JEST ROZWÓJ SPOŁECZENSTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ IDEA RÓWNOŚCI WSZYSTKICH CZŁONKÓW SPOŁECZENSTWA JAK I PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIOM. DO AKTYWNOŚCI STOWARZYSZENIA W TYM OBSZARZE NALEŻY: A)UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TEKŻE DZIAŁANIA WSPOMAGAJACE ROZWÓJ DEMOKRACJI B)DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJACA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH C)DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU D)DZIAŁALNOSC NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM E)DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH F)DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM G)DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNOUPRAWNIENIA KOBIET I MĘŻCZYZN H)DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO I)DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM. POZOSTAŁE PUNKTY 4, 5, 6 ZGODNIE Z § 6 STATUTU. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 141.651,89 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 141.801,57 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 283.453,46 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona