TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI TCZEWSKIEJ

Tczew, Pomorskie, 30 Stycznia 4
KRS: 0000020655 , NIP: 5932403638 , REGON: 192890312

Cele statutowe

Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem prowadzącym działalność na rzecz ogółu społeczności mającą na celu inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie: 1. Działalność na rzecz upowszechnianie wiedzy o regionie kociewskim, a zwłaszcza o ziemi tczewskiej, 2. Szeroko pojętej kultury, w tym także ochrony dziedzictwa kulturowego, 3. Ekologii, ochrony środowiska i przyrody oraz przeciwdziałania degradacji środowiska naturalnego, 4. Rozwoju demokratyzacji życia społecznego, 5....Rozwiń
Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem prowadzącym działalność na rzecz ogółu społeczności mającą na celu inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie: 1. Działalność na rzecz upowszechnianie wiedzy o regionie kociewskim, a zwłaszcza o ziemi tczewskiej, 2. Szeroko pojętej kultury, w tym także ochrony dziedzictwa kulturowego, 3. Ekologii, ochrony środowiska i przyrody oraz przeciwdziałania degradacji środowiska naturalnego, 4. Rozwoju demokratyzacji życia społecznego, 5. Kształtowania właściwych wzorców obywatelskich, 6. Rozwoju samorządności terytorialnej, 7. Pobudzania aktywności społeczeństwa, 8. Rozwoju gospodarczego regionu, 9. Innych aspektów życia, służących dobru regionu i jego mieszkańców, 10. Przeciwdziałania negatywnym zjawiskom różnych dziedzin życia regionu kociewskiego, 11. Upowszechniania integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 79.521,80 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 79.521,80 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona