FUNDACJA POMOCY EDUKACYJNEJ DLA MŁODZIEŻY IM. HELENY I TADEUSZA ZIELIŃSKICH W JAROSŁAWIU

Jarosław, Podkarpackie, Z.zielińskiego 4
KRS: 0000020427 , NIP: 7921944863 , REGON: 650023029
star star star

Cele statutowe

Celem statutowym Fundacji jest: 1. gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz udzielania pomocy szczególnie uzdolnionym i wyróżniającym się uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studentom szkół wyższych oraz studiów doktoranckich i podyplomowych; 2. finansowanie nagród oraz stypendiów dla młodzieży za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i sztuki oraz postępu technicznego; 3. udzielanie doraźnej pomocy materialnej organizacjom i instytucjom zajmującym s...Rozwiń
Celem statutowym Fundacji jest: 1. gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz udzielania pomocy szczególnie uzdolnionym i wyróżniającym się uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studentom szkół wyższych oraz studiów doktoranckich i podyplomowych; 2. finansowanie nagród oraz stypendiów dla młodzieży za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i sztuki oraz postępu technicznego; 3. udzielanie doraźnej pomocy materialnej organizacjom i instytucjom zajmującym się utrzymaniem osób wymagających pomocy (domy opieki) oraz osobom wymagającym doraźnej pomocy; 4. tworzenie lub wspieranie finansowe hospicjów; 5. prowadzenie innej działalności charytatywnej; 6. inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, oświatowej i artystycznej dla dobra społeczeństwa, w tym Polonii zagranicznej; 7. wspieranie idei obronności kraju, w tym upamiętnianie miejsc walki i męczeństwa Narodu Polskiego oraz osób z tym związanych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 9.888,60 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 13.201.086,86 zł
Przychody Finansowe 21.580,33 zł
Pozostałe 18.075,07 zł
Razem 13.250.630,86 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona