STOWARZYSZENIE ROZWOJU SOŁECTWA KRZYWA

Krzywa, Małopolskie, Krzywa 28
KRS: 0000020195 , NIP: 7381895048 , REGON: 492722350

Cele statutowe

1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego sołectwa krzywa; 2. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym; 3. Działalność na rzecz pożytku publicznego; 4. Ochrona przyrody, zabytków, dziedzictwa kulturowego. 5. Upowszechnianie turystyki, sportu, rekreacji, budowa i utrzymanie infrastruktury sportowej i turystycznej; 6. Działalność na rzecz mniejszości narodowych.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 66.937,77 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 12.601,73 zł
Razem 79.539,50 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego