ZIELONOGÓRSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE "CIVILITAS"

Zielona Góra, Lubuskie, Fryderyka Chopina 15 A/401
KRS: 0000020187 , NIP: 9730518429 , REGON: 970642121

Cele statutowe

1. Upowszechnianie wiedzy o prawach i wolnościach człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania i ochrony praw dziecka. 2. Propagowanie zasad i tworzenie atmosfery demokracji, oraz propagowanie idei państwa prawa. 3. Propagowanie idei i koncepcji wychowawczych sprzyjających wdrażaniu modelu szkoły kształcącej na rzecz demokracji. 4. Kształtowanie umiejętności korzystania z procedur demokratycznych. 5. Prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz upowszechniania demokracji, praw i wol...Rozwiń
1. Upowszechnianie wiedzy o prawach i wolnościach człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania i ochrony praw dziecka. 2. Propagowanie zasad i tworzenie atmosfery demokracji, oraz propagowanie idei państwa prawa. 3. Propagowanie idei i koncepcji wychowawczych sprzyjających wdrażaniu modelu szkoły kształcącej na rzecz demokracji. 4. Kształtowanie umiejętności korzystania z procedur demokratycznych. 5. Prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz upowszechniania demokracji, praw i wolności człowieka w różnych środowiskach i instytucjach ze szczególnym uwzględnieniem szkół i placówek oświaty. 6. Udział w rozwiązywaniu najważniejszych problemów społeczeństwa demokratycznego takich jak: bezrobocie, wykluczenie społeczne, uzależnienia, agresja, nietolerancja oraz propagowanie zdrowego stylu życia, ochrony i promocji zdrowia, ekologii, rozwiązywania problemów poprzez mediacje i negocjacje. 7. Reagowanie na zdarzenia związane z naruszaniem praw i wolności człowieka oraz zasad demokracji. 8. Poznawanie i propagowanie mechanizmów ochrony praw obywatelskich, praw i wolności człowieka w Polsce i na świecie. 9. Uczestniczenie w działaniach na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 10. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa. 11. Działanie na rzecz osób starszych, w tym w wieku emerytalnym, osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci. 12. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 14.955,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 36.026,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 551,08 zł
Razem 51.532,28 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona