STOWARZYSZENIE "JEDEN ŚWIAT"

Poznań, Wielkopolskie, Romana Dmowskiego 35/5
KRS: 0000019979 , NIP: 7781121304 , REGON: 630260644
star star star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia „Jeden Świat” jest promowanie idei pokoju i porozumienia miedzy ludźmi poprzez międzynarodowy i krajowy wolontariat oraz edukację. Stowarzyszenie kieruje swoją działalność na rzecz ogółu społeczeństwa, w szczególności wspierając osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Stowarzyszenie wierzy, iż wszyscy ludzie mogą żyć razem we wzajemnym poszanowaniu i bez uciekania się do jakiejkolwiek formy przemocy przy rozwiązywaniu konfliktów. Stowarzyszenie działa w duchu mi...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia „Jeden Świat” jest promowanie idei pokoju i porozumienia miedzy ludźmi poprzez międzynarodowy i krajowy wolontariat oraz edukację. Stowarzyszenie kieruje swoją działalność na rzecz ogółu społeczeństwa, w szczególności wspierając osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Stowarzyszenie wierzy, iż wszyscy ludzie mogą żyć razem we wzajemnym poszanowaniu i bez uciekania się do jakiejkolwiek formy przemocy przy rozwiązywaniu konfliktów. Stowarzyszenie działa w duchu międzynarodowej solidarności, sprawiedliwości społecznej i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 986.035,71 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 4.200,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 3.951,58 zł
Pozostałe 11.200,76 zł
Razem 1.005.388,05 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku