REGIONALNA FUNDACJA POMOCY NIEWIDOMYM

Chorzów, Śląskie, Św. Piotra 9
KRS: 0000018926 , NIP: 6270013553 , REGON: 270537593
star star

Cele statutowe

Celem Fundacji jest organizowanie pomocy materialnej i rehabilitacyjnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub osób z niepełnosprawnością sprzężoną, w szczególności poprzez następujące formy działania: - inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej dla Fundacji, - przekazywanie swoich zysków na potrzeby niewidomych, - prowadzenie działalności szkoleniowej i tworzenie stanowisk pracy dla niewidomych, - działania wspomagające organizację rynku pracy dla osób z dysfunkcją...Rozwiń
Celem Fundacji jest organizowanie pomocy materialnej i rehabilitacyjnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub osób z niepełnosprawnością sprzężoną, w szczególności poprzez następujące formy działania: - inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej dla Fundacji, - przekazywanie swoich zysków na potrzeby niewidomych, - prowadzenie działalności szkoleniowej i tworzenie stanowisk pracy dla niewidomych, - działania wspomagające organizację rynku pracy dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub niepełnosprawnością sprzężoną, - działania na rzecz społeczności lokalnej, - prowadzenie, organizowanie oraz wspieranie badań naukowych, - organizowanie pomocy dla otoczenia osób z dysfunkcją narządu wzroku oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością, - organizowanie pomocy dla dzieci, osób dorosłych, w tym osób starszych, - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 11.777.814,23 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 274.903,54 zł
Działalność Gospodarcza 863.559,98 zł
Przychody Finansowe 55.791,65 zł
Pozostałe 662.297,96 zł
Razem 13.634.367,36 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona