LUDOWY KLUB SPORTOWY"LEŃCZE"W LEŃCZACH

Leńcze, Małopolskie, Leńcze
KRS: 0000018715 , REGON: 070762445
star

Cele statutowe

1. Rozwijanie prowadzonej działalności do utrzymywania,podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa,członków klubu i uczestników prowadzonych przez klub zajęć,seminariów,kursów. Dbałość o wysoki poziom sportowy osób ćwiczących oraz praca nad poszanowaniem przez nich wartości etycznych i moralnych. Tworzenie swym członkom odpowiednich warunków organizacyjnych,sportowych i materialnych do uprawiania sportu. Organizowanie życia koleżeńskiego i samopomocy koleżeńskiej. Prowadzenie działalności gos...Rozwiń
1. Rozwijanie prowadzonej działalności do utrzymywania,podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa,członków klubu i uczestników prowadzonych przez klub zajęć,seminariów,kursów. Dbałość o wysoki poziom sportowy osób ćwiczących oraz praca nad poszanowaniem przez nich wartości etycznych i moralnych. Tworzenie swym członkom odpowiednich warunków organizacyjnych,sportowych i materialnych do uprawiania sportu. Organizowanie życia koleżeńskiego i samopomocy koleżeńskiej. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 25.750,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 25.750,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona