STOWARZYSZENIE NA RZECZ EKOROZWOJU WSI GORAWINO

Gorawino, Zachodniopomorskie, Gorawino 44
KRS: 0000018209 , NIP: 6711620711 , REGON: 331082533

Cele statutowe

1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Gorawino w gminie Rymań. 2. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności. 3. Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności mającej szczególnie trudną sytuację życiową i materialną, bezrobotnych i byłych pracowników PGR-ów. 4. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie przedszkoli, szkolnictwa podstawowego i innej. 5. Inne działania na rzec...Rozwiń
1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Gorawino w gminie Rymań. 2. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności. 3. Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności mającej szczególnie trudną sytuację życiową i materialną, bezrobotnych i byłych pracowników PGR-ów. 4. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie przedszkoli, szkolnictwa podstawowego i innej. 5. Inne działania na rzecz ogółu społeczności lokalnej nie wymienione w powyższych punktach. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 453.203,98 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 453.203,98 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona