TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI RAKOWSKIEJ I REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Raków, Świętokrzyskie, Bardzka 19
KRS: 0000017506 , NIP: 6572336342 , REGON: 291163015
star

Cele statutowe

A) inicjowanie prowadzenie i wspieranie wszelkiego rodzaju działań kulturalnych, edukacyjnych, pro zdrowotnych, profilaktycznych, rekreacyjnych i ekonomicznych oraz działalności charytatywnej, pomocy społecznej, mających na celu dobro i rozwój mieszkańców, a także środowiska ziemi rakowskiej i regionu świętokrzyskiego; B) rozwój ziemi rakowskiej i regionu świętokrzyskiego w tym w tym różne formy promocji; C) upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, kultywowanie tradycji i pielęgnowanie zabytk...Rozwiń
A) inicjowanie prowadzenie i wspieranie wszelkiego rodzaju działań kulturalnych, edukacyjnych, pro zdrowotnych, profilaktycznych, rekreacyjnych i ekonomicznych oraz działalności charytatywnej, pomocy społecznej, mających na celu dobro i rozwój mieszkańców, a także środowiska ziemi rakowskiej i regionu świętokrzyskiego; B) rozwój ziemi rakowskiej i regionu świętokrzyskiego w tym w tym różne formy promocji; C) upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, kultywowanie tradycji i pielęgnowanie zabytków ziemi rakowskiej i regionu świętokrzyskiego; D) podejmowanie działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w regionie oraz aktywnych form zwalczania bezrobocia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu; E) udział w przygotowaniu regionu świętokrzyskiego w tym gminy raków do funkcjonowania w unii europejskiej; F) aktywizacja i wspieranie środowisk młodzieżowych; G) podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, pokrzywdzonych, uzależnionych i zagrożonych, w tym rehabilitacja medyczna, zawodowa i społeczna, profilaktyka i przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju uzależnieniom, przemocy i wykluczeniu społecznemu; H) promocja rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; I) działania na rzecz restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa oraz rozwoju wsi; J) wspieranie działań, w tym inwestycji o charakterze publicznym; K) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska; L) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu gminy raków i regionu świętokrzyskiego. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 2.200,00 zł
Razem 2.200,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona