KLUB REKREACYJNO-SPORTOWY "EKSTRIM-GORLICE"

Gorlice, Małopolskie, Krzywoustego 2
KRS: 0000017403 , NIP: 7381010877 , REGON: 490625571
star

Cele statutowe

1. Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów; 2. Działalność w zakresie oświaty i wychowania; 3. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia; 4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności działania na rzecz integracji młodzieży niepełnosprawnej z młodzieżą zdrową; 5. Działalność w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym; 6. Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, prz...Rozwiń
1. Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów; 2. Działalność w zakresie oświaty i wychowania; 3. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia; 4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności działania na rzecz integracji młodzieży niepełnosprawnej z młodzieżą zdrową; 5. Działalność w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym; 6. Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawienie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą oraz inna działalność w zakresie ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.713,60 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 16.000,00 zł
Razem 18.713,60 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona