FUNDACJA "MUZYKA CERKIEWNA"

Hajnówka, Podlaskie, Tamary Sołoniewicz 2
KRS: 0000016891 , NIP: 5431434496 , REGON: 050427107
star star star star

Cele statutowe

1.Propagowanie, prezentacja, promocja, badania oraz rozwój i ochrona muzyki cerkiewnej. 2.Organizowanie działań na rzecz dialogu, zbliżenia ludzi różnych narodowości, światopoglądów, wyznań i ras, przełamywanie stereotypów i niedomówień, niechęci i uprzedzeń między ludźmi różnych wyznań i przekonań, 3.Pogłębianie wiedzy w zakresie istoty źródeł głęboko humanistycznego, estetycznego i wychowawczego charakteru muzyki, 4.Rozwój chóralistyki i kształcenia muzycznego, 5.Edukacja oświatowo - kultu...Rozwiń
1.Propagowanie, prezentacja, promocja, badania oraz rozwój i ochrona muzyki cerkiewnej. 2.Organizowanie działań na rzecz dialogu, zbliżenia ludzi różnych narodowości, światopoglądów, wyznań i ras, przełamywanie stereotypów i niedomówień, niechęci i uprzedzeń między ludźmi różnych wyznań i przekonań, 3.Pogłębianie wiedzy w zakresie istoty źródeł głęboko humanistycznego, estetycznego i wychowawczego charakteru muzyki, 4.Rozwój chóralistyki i kształcenia muzycznego, 5.Edukacja oświatowo - kulturalna i wychowanie przez sztukę, 6.Rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, 7.Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, 8.Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie realizacji celów statutowych wskazanych w punktach 1 - 7, 9.Prowadzenie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w zakresie realizacji celów statutowych wskazanych w punktach 1 - 7. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 561.549,24 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 119.292,49 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 98.000,00 zł
Razem 778.841,73 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona