STOWARZYSZENIE "PROMYK"

Świdwin, Zachodniopomorskie, Pl.konstytucji 3 Maja 1
KRS: 0000016732 , NIP: 6721827135 , REGON: 331246124

Cele statutowe

1. Wspieranie inicjatyw gospodarczych. 2. Pomoc dzieciom i młodzieży będącej w szczególnie trudnych warunkach. 3. Pomoc prawna, materialna osobom i rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. 4. Wspieranie zawodowe osób niepełnosprawnych. 5. Współpraca z placówkami, opiekuńczo-wychowawczymi i wspieranie placówek oświatowych. 6. Niesienie pomocy rodzinie zagrożonej patologią społeczną.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.906,80 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 2.906,80 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego