OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PRZYTOCZNIE

Przytoczno, Lubelskie, Przytoczno 69
KRS: 0000015987 , NIP: 7141997358 , REGON: 432270529
star star star star

Cele statutowe

A. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ WSPOŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ, ORGANAMI SAMORZADOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI. B. UDZIAŁ W AKCJACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W CZASIE POŻARÓW, ZAGROŻEN EKOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ORAZ INNYCH KLĘSK I ZDARZEŃ. C. INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ISTNIEJĄCYCH ZAGROZENIACH POŻAROWYCH I EKOLOGICZNYCH ORAZ SPOSOBACH OCHRONY PRZED NIMI. D. ROZWIJANIE WŚRÓD CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARN...Rozwiń
A. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ WSPOŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ, ORGANAMI SAMORZADOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI. B. UDZIAŁ W AKCJACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W CZASIE POŻARÓW, ZAGROŻEN EKOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ORAZ INNYCH KLĘSK I ZDARZEŃ. C. INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ISTNIEJĄCYCH ZAGROZENIACH POŻAROWYCH I EKOLOGICZNYCH ORAZ SPOSOBACH OCHRONY PRZED NIMI. D. ROZWIJANIE WŚRÓD CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ I ROZRYWKOWEJ. E. WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJF. DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA. G. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM. H. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU, REKREACJI I TURYSTYKI. I. ORGANIZACJA I PROWADZENIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY. J. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ. K. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM. L. TWORZENIE MIEJSC DO UŻYTKU PUBLICZNEGO NP. ŚCIEŻEK TEMATYCZNYCH: ROWEROWYCH, PIESZYCH, PRZYRODNICZYCH, PLACÓW ZABAW, MIEJSC REKREACJI ORAZ OBIEKTÓW SPORTOWYCH . M. WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJE REKREACYJNE, SPORTOWE I SPOŁECZNOKULTUROWE. N. KSZTAŁTOWANIE OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKAJANIA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, W TYM URZĄDZANIE I UPORZĄDKOWYWANIE TERENÓW ZIELONYCH, PARKÓW I INNYCH MIEJSC WYPOCZYNKU I REKREACJI. O. RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 24.514,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 12.000,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 104.111,05 zł
Razem 140.625,05 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona