"STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH" W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Ostrowiec Świętokrzyski, Świętokrzyskie, Henryka Sienkiewicza 70/14C
KRS: 0000015916 , NIP: 6612087389 , REGON: 292388555

Cele statutowe

Celami statutowymi Stowarzyszenia są: 1. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym: - tworzenie mechanizmów pozwalających na uaktywnienie osób bezrobotnych; - prowadzenie szkoleń oraz kursów mających na celu przekwalifikowanie zawodowe; - prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej z elementami doradztwa zawodowego, psychologicznego, obywatelskiego, czy socjalnego na rzecz osób dorosłych, dzieci i młodzieży...Rozwiń
Celami statutowymi Stowarzyszenia są: 1. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym: - tworzenie mechanizmów pozwalających na uaktywnienie osób bezrobotnych; - prowadzenie szkoleń oraz kursów mających na celu przekwalifikowanie zawodowe; - prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej z elementami doradztwa zawodowego, psychologicznego, obywatelskiego, czy socjalnego na rzecz osób dorosłych, dzieci i młodzieży - prowadzenie działań na rzecz rynku pracy i ograniczenia bezrobocia na poziomie lokalnym i regionalnym; 2 Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania o ochrony praw dziecka, 3 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w tym: - rozwiązywania problemów alkoholizmu, narkomani i innych uzależnień; - podejmowanie akcji mających na celu promocję zdrowego stylu życia i zdrowia; - propagowanie zdrowego, wolnego od uzależnień i przemocy stylu życia oraz krzewienie twórczego rozwoju swojej osobowości; - wspieranie rodzin oraz lokalnych środowisk w profilaktyce przeciwdziałaniu i zwalczaniu nałogów, w szczególności alkoholizmu, narkomanii, hazardu oraz lekomanii, seksoholizmu, uzależnienia od komputera i innych nałogów behawioralnych oraz pozostałe punkty paragrafu 8 statutu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 439.183,77 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 47.834,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 487.017,77 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona