OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW

Marki, Mazowieckie, Odrowąża 24
KRS: 0000015808 , NIP: 9570553373 , REGON: 190524320

Cele statutowe

Zgodnie z statutem stowarzyszenia celami działalności Towarzystwa jest ochrona dziko żyjących ptaków i ich siedlisk, a w szczególności: (a) szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat ptaków, ich znaczenia oraz zagrożeń dla ich bytowania; (b) zbieranie danych dokumentujących stan i zagrożenia krajowej awifauny; (c) opracowywanie i wdrażanie planów działań ochronnych; (d) wszelkie działania prawne sprzyjające ochronie ptaków i ich siedlisk. (e) kształtowanie się polityk mających...Rozwiń
Zgodnie z statutem stowarzyszenia celami działalności Towarzystwa jest ochrona dziko żyjących ptaków i ich siedlisk, a w szczególności: (a) szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat ptaków, ich znaczenia oraz zagrożeń dla ich bytowania; (b) zbieranie danych dokumentujących stan i zagrożenia krajowej awifauny; (c) opracowywanie i wdrażanie planów działań ochronnych; (d) wszelkie działania prawne sprzyjające ochronie ptaków i ich siedlisk. (e) kształtowanie się polityk mających wpływ na środowisko Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 4.561.050,33 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 4.382.738,20 zł
Działalność Gospodarcza 7.565,39 zł
Przychody Finansowe 3.489,55 zł
Pozostałe 292.492,33 zł
Razem 9.247.335,80 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona