NADOBRZAŃSKI KLUB PŁETWONURKÓW "OBRA"

Skwierzyna, Lubuskie, Pola Międzyrzeckie 16 A/4
KRS: 0000015438 , NIP: 5961588379 , REGON: 211186487
star

Cele statutowe

Celem klubu jest działanie na rzecz ogółu społeczeństwa poprzez: a)propagowanie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, w tym organizowanie turystyki i form aktywnego wypoczynku dzieci, modzieży i osób dorosłych, b)popularyzowanie, organizowanie imprez, oraz stwarzanie warunków do uprawiania nurkowania, sportów wodnych, ratownictwa, sportów militarno-obronnych, oraz innych dyscyplin sportowych, w tym sportów wyczynowych i sportów kwalifikowanych, wchodzących w zakres zainteresowania st...Rozwiń
Celem klubu jest działanie na rzecz ogółu społeczeństwa poprzez: a)propagowanie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, w tym organizowanie turystyki i form aktywnego wypoczynku dzieci, modzieży i osób dorosłych, b)popularyzowanie, organizowanie imprez, oraz stwarzanie warunków do uprawiania nurkowania, sportów wodnych, ratownictwa, sportów militarno-obronnych, oraz innych dyscyplin sportowych, w tym sportów wyczynowych i sportów kwalifikowanych, wchodzących w zakres zainteresowania stowarzyszenia, c)popularyzowanie wiedzy ekologicznej i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, d)szerzenie oświaty zdrowotnej i propagowanie zdrowego stylu życia, e)podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, f)działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, g)upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, h)działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, i)przeciwdziałanie patologiom społecznycm, j)przeciwdziałanie powstawaniu bezrobocia wśród młodych ludzi, k)działanie na rzecz ratownictwa i ochrony ludności, l)działanie na rzecz grup szczególnego ryzyka, m)prowadzenie działalności edukacyjnej, oświarowej i szkoleniowo- wychowawczej, n)wykonywanie zadań zleconych przez organa władzy i administracji państowej oraz samorządowej, o)promocja i organizowanie wolontariatu. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 25.985,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 25.985,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona