FUNDACJA EKONOMISTÓW ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

BIAŁYSTOK, Podlaskie, SIENKIEWICZA 22
KRS: 0000014546 , NIP: 5421952143 , REGON: 050033093
star star

Cele statutowe

Celem Fundacji jest wspieranie działalności statutowej Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych poprzez: 1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu problematyki ekonomiczno-ekologicznej. 2. Rozwijania kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami zajmującymi się problematyką ekonomiczno-ekologiczną. 3. Skupianie wokół idei Fundacji naukowców, dydaktyków oraz działaczy gospodarczych i społecznych w kraju i za granicą. Cele te realizowane były w okresie spraw...Rozwiń
Celem Fundacji jest wspieranie działalności statutowej Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych poprzez: 1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu problematyki ekonomiczno-ekologicznej. 2. Rozwijania kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami zajmującymi się problematyką ekonomiczno-ekologiczną. 3. Skupianie wokół idei Fundacji naukowców, dydaktyków oraz działaczy gospodarczych i społecznych w kraju i za granicą. Cele te realizowane były w okresie sprawozdawczym. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 217,10 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 393.652,09 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 1.377,12 zł
Pozostałe 1.094,75 zł
Razem 396.341,06 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku