RZESZOWSKIE TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA W RZESZOWIE

Rzeszów, Podkarpackie, Jana Styki 21
KRS: 0000014409 , NIP: 8133144647 , REGON: 690710709
star star star star star

Cele statutowe

Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim, uzależnionym, samotnym, zwalnianym z aresztów śledczych i zakładów karnych, w duchu Patrona św. Brata Alberta. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez prowadzenie schronisk, noclegowni, hosteli dla bezdomnych, prowadzenie łaźni oraz kuchni dla potrzebujących. Towarzystwo realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej, w którym podejmuje działania ukierunkowane na włączenie społeczne jednostek i rodzin...Rozwiń
Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim, uzależnionym, samotnym, zwalnianym z aresztów śledczych i zakładów karnych, w duchu Patrona św. Brata Alberta. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez prowadzenie schronisk, noclegowni, hosteli dla bezdomnych, prowadzenie łaźni oraz kuchni dla potrzebujących. Towarzystwo realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej, w którym podejmuje działania ukierunkowane na włączenie społeczne jednostek i rodzin doświadczających wykluczenia społecznego. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 5.076.646,64 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 194.555,97 zł
Działalność Gospodarcza 1.328,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 13.029,51 zł
Razem 5.285.560,12 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona