STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AKTYWNI"

Doruchów, Wielkopolskie, Rolna 5
KRS: 0000014273 , NIP: 5140213081 , REGON: 251432430

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego rozwoju fizycznego i osobowego ludzi niepełnosprawnych, seniorów i innych osób wymagających wsparcia oraz umożliwienie im aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, pełnej integracji ze społeczeństwem, a także pomoc ich rodzinom. Cel statutowy pokrywa się z zakresem zadań publicznych określonym w zapisie art.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontari...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego rozwoju fizycznego i osobowego ludzi niepełnosprawnych, seniorów i innych osób wymagających wsparcia oraz umożliwienie im aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, pełnej integracji ze społeczeństwem, a także pomoc ich rodzinom. Cel statutowy pokrywa się z zakresem zadań publicznych określonym w zapisie art.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. /Dz.U.Nr 96, poz.873 z 2003r./ Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.450.074,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 49.095,35 zł
Razem 1.499.169,85 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona