POLSKIE TOWARZYSTWO CHIRURGÓW DZIECIĘCYCH

Wrocław, Dolnośląskie, Grabiszyńska 83/17
KRS: 0000014184 , NIP: 7292548233 , REGON: 000812382

Cele statutowe

1. Praca nad rozwojem chirurgii dziecięcej, w konsekwencji poprawa opieki medycznej nad dzieckiem chirurgicznie chorym; 2. Szerzenie zdobyczy nauki wśród chirurgów dziecięcych, lekarzy innych specjalności medycznych współpracujących z chirurgią dziecięcą oraz pielęgniarek chirurgii dziecięcej; 3. Wdrażanie chirurgów dziecięcych do pracy naukowej i społecznej oraz ich dokształcanie; 4. Dokształcanie pielęgniarek chirurgii dziecięcej; 5. Reprezentowanie interesów członków oraz ich środowiska zawod...Rozwiń
1. Praca nad rozwojem chirurgii dziecięcej, w konsekwencji poprawa opieki medycznej nad dzieckiem chirurgicznie chorym; 2. Szerzenie zdobyczy nauki wśród chirurgów dziecięcych, lekarzy innych specjalności medycznych współpracujących z chirurgią dziecięcą oraz pielęgniarek chirurgii dziecięcej; 3. Wdrażanie chirurgów dziecięcych do pracy naukowej i społecznej oraz ich dokształcanie; 4. Dokształcanie pielęgniarek chirurgii dziecięcej; 5. Reprezentowanie interesów członków oraz ich środowiska zawodowego wobec organów samorządowych i państwowych w przypadkach prawem uzasadnionym; 6. Działalność z zakresu dobroczynności i ochrony zdrowia, szczególnie w dziedzinie chirurgii dziecięcej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 85.540,37 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 1.052,94 zł
Razem 86.593,31 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego