STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY RODZINIE I POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH W ZWOLENIU

Zwoleń, Mazowieckie, Wł. Jagiełły 4
KRS: 0000014112 , NIP: 8111652193 , REGON: 672742913

Cele statutowe

W roku 2022 Stowarzyszenie realizowało cele statutowe: – udzielało pomocy finansowej i wsparcia osobom z niepełnosprawnością, chorym i rodzinom, – podejmowano różne działania wspomagające rodziny i osoby z niepełnosprawnością w wypełnianiu podstawowych funkcji wynikających z rozszerzanych potrzeb, – prowadzono działania z zakresu rehabilitacji ruchowej i społecznej, – upowszechniało prawa osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, – podejmowało działania na rzecz łagodzenia ubóstwa rodzin z o...Rozwiń
W roku 2022 Stowarzyszenie realizowało cele statutowe: – udzielało pomocy finansowej i wsparcia osobom z niepełnosprawnością, chorym i rodzinom, – podejmowano różne działania wspomagające rodziny i osoby z niepełnosprawnością w wypełnianiu podstawowych funkcji wynikających z rozszerzanych potrzeb, – prowadzono działania z zakresu rehabilitacji ruchowej i społecznej, – upowszechniało prawa osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, – podejmowało działania na rzecz łagodzenia ubóstwa rodzin z osobą z niepełnosprawnością, – organizowało społeczny system pomocy w środowisku lokalnym dla osób z niepełnosprawnością w trudnej sytuacji materialnej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.520.857,12 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 20.144,50 zł
Razem 1.541.001,62 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona