ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

Łódź, Łódzkie, Piotrkowska 117/19
KRS: 0000014017 , NIP: 7251041299 , REGON: 004272853
star star star

Cele statutowe

1. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt 2. Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego odnoszenia się do zwierząt oraz zapewnienie im niezbędnych środków bytowania 3. Krzewienie wśród społeczeństwa idei umiłowania przyrody oraz ochrony środowiska a zwłaszcza zwierząt 4. Prowadzenie działalności na rzecz kształtowania zaangażowanych obywatelsko postaw swoich członków 5.Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 6. Działalność charytat...Rozwiń
1. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt 2. Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego odnoszenia się do zwierząt oraz zapewnienie im niezbędnych środków bytowania 3. Krzewienie wśród społeczeństwa idei umiłowania przyrody oraz ochrony środowiska a zwłaszcza zwierząt 4. Prowadzenie działalności na rzecz kształtowania zaangażowanych obywatelsko postaw swoich członków 5.Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 6. Działalność charytatywną polegającą na rozdawaniu karmy, pomoc w finansowaniu leczenia bezdomnych zwierząt, pomoc w finansowaniu zakupu karmy lub leczenia ubogim właścicielom zwierząt 7.Reagowanie na zgłoszenia informujące o złym lub bestialskim traktowaniu zwierząt, podejmowanie interwencji, zgłaszanie spraw do prokuratur 8. Szerzenie edukacji humanitarnej i pokojowego współistnienia wszystkich istot żywych 9. Szukanie domów, nowych właścicieli dla skrzywdzonych zwierząt 10. Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej dla zwierząt znajdujących się w schroniskach i przytuliskach 11. Organizowanie imprez, pogadanek, spotkań mających na celu uczulanie społeczeństwa na los zwierząt 12. Współdziałanie z mediami na rzecz ochrony zwierząt Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 353.967,36 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 353.967,36 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego