STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA

Ruda Śląska, Śląskie, Leśna 37
KRS: 0000013532 , NIP: 6412185130 , REGON: 276699842
star star star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju człowieka zgodnie z Ewangelią i zasadami Katolickiej Nauki Społecznej. Zadania Stowarzyszenia: 1. Organizowanie pomocy społecznej, w tym udzielanie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin. 2. Działalność wychowawcza, oświatowa, kulturalna i edukacyjna. 3. Organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i rodzin. 4. Promocja zat...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju człowieka zgodnie z Ewangelią i zasadami Katolickiej Nauki Społecznej. Zadania Stowarzyszenia: 1. Organizowanie pomocy społecznej, w tym udzielanie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin. 2. Działalność wychowawcza, oświatowa, kulturalna i edukacyjna. 3. Organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i rodzin. 4. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 5. Promowanie i organizacja pracy wolontariatu. 6. Ochrona i promocja zdrowia w aspekcie psychicznym, fizycznym i duchowym. 7. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa. 8. Podtrzymywanie tradycji narodowej i rozwijanie świadomości społecznej, religijnej i kulturowej. 9. Podejmowanie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 10. Działalność charytatywna. 11. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 12. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 13. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.903.957,30 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 57.840,51 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 6.394,12 zł
Pozostałe 0,05 zł
Razem 2.968.191,98 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona