STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ "PROMOTOR"

Rzeszów, Podkarpackie, Piłsudskiego 25
KRS: 0000013460 , NIP: 8133093387 , REGON: 690660650

Cele statutowe

Stowarzyszenie zrzesza twórców i pedagogów kultury oraz osoby zainteresowane wspieraniem działań Stowarzyszenia. Celem Stowarzyszenia jest działanie w szeroko rozumianym zakresie wspierania amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozwoju lokalnego poprzez: 1. pomoc uzdolnionym dzieciom i młodzieży, zwłaszcza niezamożnym oraz ich środowisku rodzinnemu, 2. pomoc dorosłym, ze szczególnym uwzględnieniem niezamożnych i bezrobotnych, w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań, 3. po...Rozwiń
Stowarzyszenie zrzesza twórców i pedagogów kultury oraz osoby zainteresowane wspieraniem działań Stowarzyszenia. Celem Stowarzyszenia jest działanie w szeroko rozumianym zakresie wspierania amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozwoju lokalnego poprzez: 1. pomoc uzdolnionym dzieciom i młodzieży, zwłaszcza niezamożnym oraz ich środowisku rodzinnemu, 2. pomoc dorosłym, ze szczególnym uwzględnieniem niezamożnych i bezrobotnych, w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań, 3. pomoc twórcom, pedagogom kultury oraz innym osobom prowadzącym działalność edukacyjną, kulturalną i profilaktyczna na rzecz dzieci i młodzieży, 4. zapewnienie wsparcia twórcom i animatorom kultury w zakresie rozwiązywania żywotnych problemów środowisk twórczych oraz związanych z edukacją na rzecz szeroko rozumianej kultury, 5. koordynację działań oraz integracja osób i instytucji o zbieżnych z celami Stowarzyszenia polach działania, 6. pomoc dzieciom, młodzieży oraz środowisku rodzinnemu, zagrożonym zjawiskami wyobcowania społecznego, 7. kształcenie nawyków aktywnego i twórczego udziału w kulturze, 8. pełny i wszechstronny rozwój osób będących podmiotem działania Stowarzyszenia oraz jego członków. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 111.960,05 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 167.150,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 279.110,05 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona