POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W TYCHACH

Tychy, Śląskie, Niepodległości 90
KRS: 0000013377 , NIP: 6461033816 , REGON: 271263258
star star

Cele statutowe

Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie ukierunkowane na wyrównywanie szans naszych podopiecznych, stanie na straży przestrzegania wobec nich praw człowieka oraz tworzenie warunków do ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Zgodnie z fundamentalnymi założeniami wspieramy i występujemy w interesie osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Dbamy o godność naszych podopiecznych, zmianę postaw społecznych i budowanie pozytywnego wizerunku osoby z niepełnosprawnością intele...Rozwiń
Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie ukierunkowane na wyrównywanie szans naszych podopiecznych, stanie na straży przestrzegania wobec nich praw człowieka oraz tworzenie warunków do ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Zgodnie z fundamentalnymi założeniami wspieramy i występujemy w interesie osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Dbamy o godność naszych podopiecznych, zmianę postaw społecznych i budowanie pozytywnego wizerunku osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako pełnoprawnego członka naszego społeczeństwa. Dbając o wysoki poziom usług w naszych placówkach realizujemy wieloletnie programy, krótko i długoterminowe projekty oraz cykliczne zadania Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.827.407,67 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 355.569,21 zł
Razem 4.182.976,88 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona