POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI

Chorzów, Śląskie, Katowicka 77
KRS: 0000012847 , NIP: 6272284517 , REGON: 276302342
star star star star

Cele statutowe

1. Celem Związku jest zrzeszanie osób niewidomych i słabowidzącychoraz podejmowanie działań w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony zdrowia, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej i zawodowej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich oraz wspierania rodzin osób niewidomych i słabowidzących. 2. Związek reprezentuje swych członków wobec organów naczelnych państwa, administracji rządowej i samorządu teryto...Rozwiń
1. Celem Związku jest zrzeszanie osób niewidomych i słabowidzącychoraz podejmowanie działań w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony zdrowia, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej i zawodowej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich oraz wspierania rodzin osób niewidomych i słabowidzących. 2. Związek reprezentuje swych członków wobec organów naczelnych państwa, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 18.938.194,82 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 263.133,70 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 11,16 zł
Pozostałe 426.301,95 zł
Razem 19.627.641,63 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona