LUBELSKIE FORUM ORGANIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - SEJMIK WOJEWÓDZKI

Lublin, Lubelskie, Leszczyńskiego 23
KRS: 0000012639 , NIP: 9461820102 , REGON: 430401170

Cele statutowe

Podstawowym celem Forum jest: a) integracja środowisk i organizacji osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim, b) promowanie działalności organizacji zajmujących się problematyką osób niepełno-sprawnych, c) wspieranie rozwoju ruchu samopomocowego, d) upowszechnianie współpracy pomiędzy organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, e) reprezentowanie interesów organizacji osób niepełnosprawnych wobec władz państwowych i samorządowych, f) podejmowanie innych działań wspierających...Rozwiń
Podstawowym celem Forum jest: a) integracja środowisk i organizacji osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim, b) promowanie działalności organizacji zajmujących się problematyką osób niepełno-sprawnych, c) wspieranie rozwoju ruchu samopomocowego, d) upowszechnianie współpracy pomiędzy organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, e) reprezentowanie interesów organizacji osób niepełnosprawnych wobec władz państwowych i samorządowych, f) podejmowanie innych działań wspierających organizacje pozarządowe Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 897.667,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,28 zł
Razem 897.667,78 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona