BIELAŃSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Warszawa, Mazowieckie, Kochanowskiego 12C/14
KRS: 0000012340 , NIP: 1181414130 , REGON: 014848363
star

Cele statutowe

Reprezentowanie interesów osób upośledzonych umysłowo, ich rodzin i opiekunów oraz obrona godności, praw i interesów w/w osób
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 19.577,08 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 19.577,08 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego