STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W WEJHEROWIE

Wejherowo, Pomorskie, Jagielskiego 10
KRS: 0000011187 , NIP: 5881988906 , REGON: 192537001
star

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest wspieranie oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej w ich określonej strukturze jaką jest leczenie pacjentów oraz pomoc w rozwoju obu oddziałów, szczególnie poprzez pozyskiwanie środków na działalność zasadniczą, zakup sprzętu medycznego oraz szkolenia pracowników.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 4.311,24 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 4.311,24 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego