JAGUAR GDAŃSK

Gdańsk, Pomorskie, Budowlanych 49/5
KRS: 0000011163 , NIP: 9570017166 , REGON: 191042881
star star

Cele statutowe

Jaguar Gdańsk realizuje cele statutowe poprzez: 1. Budowa boisk sportowych dla piłki nożnej 2. Utrzymanie boisk sportowych dla piłki nożnej 3. Remonty boisk sportowych dla piłki nożnej 4. Pozyskiwanie środków na inwestycję i utrzymanie wyżej wymienionych dz...Rozwiń
Jaguar Gdańsk realizuje cele statutowe poprzez: 1. Budowa boisk sportowych dla piłki nożnej 2. Utrzymanie boisk sportowych dla piłki nożnej 3. Remonty boisk sportowych dla piłki nożnej 4. Pozyskiwanie środków na inwestycję i utrzymanie wyżej wymienionych działań. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 553.510,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 553.510,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku