ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO

Kielce, Świętokrzyskie, Wojska Polskiego 52
KRS: 0000010904 , NIP: 9591335279 , REGON: 291066980

Cele statutowe

1. Działalność na rzecz spuścizny przemysłowej i kulturowej regionu świętokrzyskiego, rozpoznawanie zasobów oraz popularyzacja i promocja jej wartości; 2. Wskazywanie na ponadregionalne znaczenie bogatych tradycji przemysłowych regionu świętokrzyskiego i ich związków z ogólnoeuropejskim dziedzictwem kulturowym; 3. Prowadzenie działalności na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 6.399,40 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 8,42 zł
Razem 6.407,82 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego