STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W ZATRUDNIENIU, REHABILITACJI I REWALIDACJI "INTEGRACJA"

Sandomierz, Świętokrzyskie, Jakubowskiego 5
KRS: 0000010679 , NIP: 8641577022 , REGON: 830410238

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego oraz pomoc osobom niepełnosprawnym, wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans niepełnosprawnych oraz wspieranie i pomoc ich rodzinom. Celem Stowarzyszenia jest poprawa i ochrona sytuacji osób niepełnosprawnych oraz doskonalenie w zakresie sfery zawodowej i społecznej osób uczęszczających na zajęcia rehabilita...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego oraz pomoc osobom niepełnosprawnym, wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans niepełnosprawnych oraz wspieranie i pomoc ich rodzinom. Celem Stowarzyszenia jest poprawa i ochrona sytuacji osób niepełnosprawnych oraz doskonalenie w zakresie sfery zawodowej i społecznej osób uczęszczających na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne do prowadzonego przez Stowarzyszenie Warsztatu Terapii Zajęciowej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.383.889,51 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 128.898,50 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 1.512.788,01 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona