GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY "BARYCZ"

Janków Przygodzki, Wielkopolskie, Szkolna 4
KRS: 0000010651 , NIP: 6222574845 , REGON: 250794822
star star star star

Cele statutowe

Klub Sportowy GLKS BARYCZ Janków Przygodzki realizuje swoje cele statutowe poprzez: 1. współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu, - w tym zakresie Klub Sportowy GLKS BARYCZ Janków Przygodzki ściśle współpracuje z: • Gminą Przygodzice, • Wielkopolskim Związkiem Piłki Nożnej • Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej, • Polski Związek Piłki siatkowej, • Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe, • Stowarzys...Rozwiń
Klub Sportowy GLKS BARYCZ Janków Przygodzki realizuje swoje cele statutowe poprzez: 1. współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu, - w tym zakresie Klub Sportowy GLKS BARYCZ Janków Przygodzki ściśle współpracuje z: • Gminą Przygodzice, • Wielkopolskim Związkiem Piłki Nożnej • Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej, • Polski Związek Piłki siatkowej, • Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe, • Stowarzyszeniami Kultury Fizycznej i Sportu z terenu całego kraju, • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przygodzicach, • Gminnym Zrzeszeniem LZS w Przygodzicach, • Zespołem Szkół w Jankowie Przygodzkim. 2. uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych o randze lokalnej i ponadlokalnej, • Udział w meczach ligowych piłki nożnej w rozgrywkach pod nadzorem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej sdrużyny seniorskiej w klasie okręgowej, grup młodzieżowych oraz prowadzenie szkolenia wśród dzieci. • Udział w rozgrywkach prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej żeńskiej drużyny seniorskiej, zespołów młodzieżowych oraz prowadzenie szkolenia wśród dzieci. 3. organizowanie zawodów , imprez sportowych i rekreacyjnych • Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w ramach działań profilaktycznych przeciwdziałania uzależnieniom, Kilkudniowe zawody o zasięgu wojewódzkim/ogólnopolskim : • - Półfinał Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej w kategorii młodziczek, • - Finał wojewódzki w siatkówce plażowej w mini siatkówce, 4. prowadzenie działalności szkoleniowej, • prowadzenia zajęć treningowo-szkoleniowych w pięciu sekcjach piłki nożnej: żak, trampkarzy, młodzik, junior oraz seniorów, w których bierze systematyczny udział ok.80 zawodników. • prowadzenia zajęć treningowo-szkoleniowych w zakresie żeńskiej piłki siatkowej z drużynami mini-siatkówki, młodziczki, juniorki oraz z drużyną seniorek, , w których bierze systematyczny udział ok. 100 zawodniczek. • prowadzenia zajęć treningowo-szkoleniowych w zakresie żeńskiej piłki siatkowej plażowej z drużynami mini-siatkówki, młodziczki, juniorki oraz z drużyną seniorek, w których bierze systematyczny udział ok. 30 zawodniczek. • prowadzenia zajęć treningowo-szkoleniowych w zakresie męskiej piłki siatkowej z drużyną seniorską. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 208.193,40 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 56.503,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 240,46 zł
Pozostałe 2,00 zł
Razem 264.938,86 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona