KATOWICKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB STARSZYCH,NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OCZEKUJĄCYCH WSPARCIA "OPOKA"

Katowice, Śląskie, Misjonarzy Oblatów 24
KRS: 0000010543 , NIP: 6342359730 , REGON: 276585647

Cele statutowe

Celem Katowickiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych I Oczekujących Wsparcia „ OPOKA” jest działalność pożytku publicznego, społecznie użyteczna obejmująca zadania w zakresie: 1.Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 2.Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 3.Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 4. Działalność na rzecz osób potrzebujących wsparcia, osób przewlekle choryc...Rozwiń
Celem Katowickiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych I Oczekujących Wsparcia „ OPOKA” jest działalność pożytku publicznego, społecznie użyteczna obejmująca zadania w zakresie: 1.Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 2.Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 3.Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 4. Działalność na rzecz osób potrzebujących wsparcia, osób przewlekle chorych oraz innych grup społecznych Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.766.187,95 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.000,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 829,96 zł
Pozostałe 1.598,45 zł
Razem 2.770.616,36 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona