STOWARZYSZENIE "ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE"

Szczecin, Zachodniopomorskie, Broniewskiego 2
KRS: 0000009505 , NIP: 5961621007 , REGON: 211183402
star

Cele statutowe

1. Promocja transplantacji jako metody leczenia schyłkowej niewydolności narządów. 2. Promocja zachowań prozdrowotnych zapobiegających niewydolności narządów i tkanek. 3. Integracja środowiska osób po transplantacji narządów i tkanek. 4. Pomoc w zdobywaniu wiedzy o transplantacji osobom po przeszczepie. 5. Działalność edukacyjna mająca na celu aktywizację zawodową osób po transplantacji. 6. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla osób po transplantacji oraz dzieci osób po transplantacji...Rozwiń
1. Promocja transplantacji jako metody leczenia schyłkowej niewydolności narządów. 2. Promocja zachowań prozdrowotnych zapobiegających niewydolności narządów i tkanek. 3. Integracja środowiska osób po transplantacji narządów i tkanek. 4. Pomoc w zdobywaniu wiedzy o transplantacji osobom po przeszczepie. 5. Działalność edukacyjna mająca na celu aktywizację zawodową osób po transplantacji. 6. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla osób po transplantacji oraz dzieci osób po transplantacji. 7. Ułatwianie pacjentom po transplantacji kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi. 8. Propagowanie zajęć informatycznych wśród osób po transplantacji. 9. Promocja kultury fizycznej,sportu i turystyki oraz zdrowego trybu życia, szczególnie wśród osób po transplantacji. 10. Integrowanie dzieci i młodzieży z osobami przewlekle chorymi. 11. Upowszechnianie i ochrona praw oraz interesów konsumentów. 12. Promocja i organizacja wolontariatu. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 18.033,13 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 18.033,13 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego