ŚWIEBODZIŃSKI ZWIĄZEK KRESOWIAN ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Świebodzin, Lubuskie, Kręta 11
KRS: 0000009080 , NIP: 9271801917 , REGON: 977910748
star

Cele statutowe

1. Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem kresowych tradycji, historii, zwyczajów i obyczajów. 2. Przypominanie znaczenia obchodów świąt i rocznic narodowych, czynów patriotycznych oraz zaszczytnego udziału polaków z kresów w tworzeniu wartości narodowych w dziedzinie nauki. 3. Propagowanie wychowania młodego pokolenia w szacunku dla wartości narodowych, chlubnych doko...Rozwiń
1. Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem kresowych tradycji, historii, zwyczajów i obyczajów. 2. Przypominanie znaczenia obchodów świąt i rocznic narodowych, czynów patriotycznych oraz zaszczytnego udziału polaków z kresów w tworzeniu wartości narodowych w dziedzinie nauki. 3. Propagowanie wychowania młodego pokolenia w szacunku dla wartości narodowych, chlubnych dokonań, tradycji i obyczajów naszych przodków oraz uczestniczenia w życiu publicznym. 4. Rozwijanie życzliwych kontaktów z pozostałymi na kresach polakami oraz dawnymi sąsiadami innych narodowości w celu nawiązania bądź odnowienia dobrych stosunków towarzyskich i kulturalnych, pomocnych przy realizowaniu celów statutowych związku. 5. Współpraca z organizacjami i osobami, które zabezpieczają i chronią materialne ślady historii i kultury Polskiej na kresach, zarówno w wymiarze ogólnonarodowym, jak dotyczącym poszczególnych rodów lub osób. 6. Uczestniczenie i pomoc w organizowaniu działań mających na celu ochronę, zabezpieczenie i restaurację istniejących na kresach śladów polskości m. In. Cmentarzy, pomników, świątyń, zabytków architektury lub stanowiących pamiątki rodzinne. 7. Krzewienie rzetelnej wiedzy historycznej o kresach. 8. Współpraca z innymi organizacjami, a szczególnie organizacjami pożytku publicznego, wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, przede wszystkim wywodzących się ze środowisk kresowian. 9. Rozwijanie działalności sportowo-turystycznej wraz z propagowaniem historii i kultury Polskiej na kresach. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 12.921,60 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 12.921,60 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona