IN GREMIO

Gdynia, Pomorskie, Strażacka 15
KRS: 0000008919 , NIP: 5861125349 , REGON: 190242098
star star

Cele statutowe

Cele statutowe stowarzyszenia: 1.1 nauka, edukacja, wychowanie i oświata, 1.2 wzbogacenie możliwości edukacji dzieci i młodzieży oraz tworzenie warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego, 1.3 ochrona i promocja zdrowia, 1.4 promocja współpracy międzynarodowej, 1.5 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyrównanie szans grup defaworyzowanych, 1.6 wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 1.7 podnoszenie kwalifikacji kadr nowoczesnej gospodarki, 1.8 promowanie ro...Rozwiń
Cele statutowe stowarzyszenia: 1.1 nauka, edukacja, wychowanie i oświata, 1.2 wzbogacenie możliwości edukacji dzieci i młodzieży oraz tworzenie warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego, 1.3 ochrona i promocja zdrowia, 1.4 promocja współpracy międzynarodowej, 1.5 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyrównanie szans grup defaworyzowanych, 1.6 wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 1.7 podnoszenie kwalifikacji kadr nowoczesnej gospodarki, 1.8 promowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 1.9 promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, 1.10 kultura i sztuka 1.11 ekologia 1.12 popieranie wszelkich działań o charakterze społecznym i kulturalnym, 1.13 działanie na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 23.019,50 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 9.321.314,81 zł
Razem 9.344.334,31 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona