KRAJOWE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH " POMOC DZIECIOM "

Płock, Mazowieckie, 3 Maja 18/306
KRS: 0000008838 , NIP: 7742694125 , REGON: 611329158
star

Cele statutowe

Gromadzenie środków i finansowanie: 1. Pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym ruchowo i psychicznie, a w szczególności dotkniętym porażeniem mózgowym, wadami postawy, cukrzycą, epilepsją, niewidzącym lub niedowidzącym, głuchoniemym, 2. Placówek zajmujących się dziećmi i młodzieżą z powyższymi schorzeniami, 3. Remontów i inwestycji takich placówek.
Nieweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego