AS - STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH

Sobótka, Dolnośląskie, Św. Jakuba 3
KRS: 0000007260 , NIP: 8961252072 , REGON: 932141325
star star

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie: 1. Pomocy społeczne, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2. Działalności charytatywnej 3. Ochrony i promocji zdrowia 4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 5. Dostosowania podmiotów gospodarczych z terenu gminy sobótka do wymogów unii europejskiej 6. Restrukturyzacji terenów wiejskich w dostosowaniu do integracji europejskiej 7. Nauki, edukacji, oświaty i w...Rozwiń
Celem stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie: 1. Pomocy społeczne, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2. Działalności charytatywnej 3. Ochrony i promocji zdrowia 4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 5. Dostosowania podmiotów gospodarczych z terenu gminy sobótka do wymogów unii europejskiej 6. Restrukturyzacji terenów wiejskich w dostosowaniu do integracji europejskiej 7. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania 8. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży 9. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 10. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 11. Podnoszenia świadomości ekologicznej i działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 12. Profilaktyki patologii społecznej oraz chorób cywilizacyjnych 13. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 14. Promocji i organizacji wolontariatu Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 43.778,40 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 434,08 zł
Razem 44.212,48 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego