STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT "AZYL"

Biała Podlaska, Lubelskie, Olszowa 4
KRS: 0000006967 , NIP: 5372063229 , REGON: 030296359

Cele statutowe

1) Kształtowanie właściwego stosunku człowieka do zwierzat, jako dobra narodowego, 2) Krzewienie wśród społeczeństwa idei umiłowania przyrody oraz ochrony środowiska, a zwłaszcza świata zwierząt, 3) Wzmocnienie więzi emocjonalnej ludzi ze zwierzętami, 4) Uświadomienie ludziom, że złe traktowanie zwierząt jest niegodne człowieka, zabija jego naturalną wrażliwość i wypacza psychikę, 5) Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych...Rozwiń
1) Kształtowanie właściwego stosunku człowieka do zwierzat, jako dobra narodowego, 2) Krzewienie wśród społeczeństwa idei umiłowania przyrody oraz ochrony środowiska, a zwłaszcza świata zwierząt, 3) Wzmocnienie więzi emocjonalnej ludzi ze zwierzętami, 4) Uświadomienie ludziom, że złe traktowanie zwierząt jest niegodne człowieka, zabija jego naturalną wrażliwość i wypacza psychikę, 5) Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 906.770,03 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 906.770,03 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona