STOWARZYSZENIE "OTWARTE SERCA"

Ruda Śląska, Śląskie, Sygietyńskiego 6
KRS: 0000006849 , NIP: 6412239021 , REGON: 277624846

Cele statutowe

Wielopoziomowe działanie na rzecz osób wymagających wsparcia poprzez organizowanie form pomocy i aktywizacji.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 7.686,80 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 987,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 30.206,00 zł
Razem 38.879,80 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona