LUDOWY KLUB SPORTOWY "ŻAREK" STRONIE

Stronie, Małopolskie, Stronie 67
KRS: 0000006231 , NIP: 5512277747 , REGON: 070804422
star star star star star

Cele statutowe

1. Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu. 2. Organizacja masowych imprez rekreacyjnych oraz turystycznych. 3. Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 4.998,30 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 55.300,00 zł
Razem 60.298,30 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona