STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSKIEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO "KRAJKI"

Łódź, Łódzkie, Al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 86
KRS: 0000006158 , NIP: 7251089188 , REGON: 470344497
star star star star

Cele statutowe

Celem działania Stowarzyszenia jest: l) prowadzenie działalności kulturalnej i wychowawczej; 2) podejmowanie działań mających na celu wzbogacenie możliwości rozwoju kulturalnego dzieci i młodzieży; 3) podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 4) upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 5) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 6) udzielanie pomocy organ...Rozwiń
Celem działania Stowarzyszenia jest: l) prowadzenie działalności kulturalnej i wychowawczej; 2) podejmowanie działań mających na celu wzbogacenie możliwości rozwoju kulturalnego dzieci i młodzieży; 3) podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 4) upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 5) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 6) udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej Zespołowi Artystycznemu "Krajki" 7) udzielanie pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. 8) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 100.475,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 68.710,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 169.185,70 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona