STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W RZESZOWIE

RZESZÓW, Podkarpackie, SZOPENA 2
KRS: 0000005820 , NIP: 8131094603 , REGON: 690279424
star star

Cele statutowe

Podejmowanie wszelkich działań mających na celu podniesienie poziomu lecznictwa w Szpitalu oraz polepszenie warunków pracy personelu medycznego. Wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy i pokazywaniu nowatorskich sposobów leczenia, wdrażanie nowych technologii medycznych, organizowanie szkoleń, zjazdów, konferencji i sympozjów naukowych. Promowanie badań naukowych z onkologii, gastrologii, radioterapii, a także prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjentów i personelu poprzez...Rozwiń
Podejmowanie wszelkich działań mających na celu podniesienie poziomu lecznictwa w Szpitalu oraz polepszenie warunków pracy personelu medycznego. Wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy i pokazywaniu nowatorskich sposobów leczenia, wdrażanie nowych technologii medycznych, organizowanie szkoleń, zjazdów, konferencji i sympozjów naukowych. Promowanie badań naukowych z onkologii, gastrologii, radioterapii, a także prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjentów i personelu poprzez podnoszenie poziomu wiedzy na temat chorób onkologicznych. Organizacja akcji mających na celu pozyskanie dodatkowych środków finansowych na zakup sprzętu medycznego, niezbędnego w pracy Szpitala. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 133.999,74 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 133.999,74 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego