STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NADZIEJA"

Libiąż, Małopolskie, 9 Maja 2/4
KRS: 0000005684 , NIP: 6281878630 , REGON: 273643083
star star star star

Cele statutowe

1. Otaczanie niepełnosprawnych bez względu na rodzaj niepełnosprawności efektywną pomocą i opieką, zmierzającą do tworzenia warunków wyrównywania ich szans życiowych; 2. Ochranianie ich interesów w zakładach pracy, szkołach, w instytucjach; 3. Zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie kultury, edukacji, sportu, turystyki, rekreacji, kultury fizycznej dla propagowania rehabilitacji fizycznej, psychoruchowej i społecznej osób niepełnosprawnych; 4. Tworzenie warunków poprzez udostępnia...Rozwiń
1. Otaczanie niepełnosprawnych bez względu na rodzaj niepełnosprawności efektywną pomocą i opieką, zmierzającą do tworzenia warunków wyrównywania ich szans życiowych; 2. Ochranianie ich interesów w zakładach pracy, szkołach, w instytucjach; 3. Zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie kultury, edukacji, sportu, turystyki, rekreacji, kultury fizycznej dla propagowania rehabilitacji fizycznej, psychoruchowej i społecznej osób niepełnosprawnych; 4. Tworzenie warunków poprzez udostępnianie odpowiednich pomieszczeń raz sprzętu i urządzeń do systematycznej rehabilitacji i aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych; 5. Współpraca i koordynacja działań różnych instytucji i organizacji na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych; 6. Promocja działalności osób niepełnosprawnych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 50.365,14 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 50.365,14 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona