STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ "WIARA I NADZIEJA"

Warszawa, Mazowieckie, Bohaterów Września 7
KRS: 0000004478 , NIP: 5252205224 , REGON: 017195878
star star star star

Cele statutowe

Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Wiara i Nadzieja”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem profesjonalistów, rodzin, opiekunów i przyjaciół osób z niepełnosprawnością intelektualną, organizacją pożytku publicznego prowadzącą działalność statutową na rzecz tych osób, której celem jest: - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans...Rozwiń
Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Wiara i Nadzieja”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem profesjonalistów, rodzin, opiekunów i przyjaciół osób z niepełnosprawnością intelektualną, organizacją pożytku publicznego prowadzącą działalność statutową na rzecz tych osób, której celem jest: - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; - działalność charytatywna; - ochrona i promocja zdrowia; - działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 922.680,15 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 1.560,09 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 924.240,24 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona